Patrí medzi základné ošetrenia pleti. Môže sa robiť takmer u každého typu pokožky, okrem niektorých hraničných stavov. Intervaly medzi jednotlivými čisteniami sú rôzne, je to dané typom pokožky a jej momentálnym stavom.

  • normálna pleť – 1x do mesiaca
  • suchá až citlivá pleť – 1x za dva mesiace
  • problematická pleť – 2x mesačne, po zlepšení stavu 1x mesačne